Habilitacja: Adam Lecko

Doktorant: Adam Lecko

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2006-06-29

Zakończenie: 2007-10-11

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek JarnickiKAM
Ewa Ligocka
Piotr LiczberskiPolitechnika Łódzka
Julian Ławrynowicz
Powrót