Habilitacja: Janusz Adamus

Doktorant: Janusz Adamus

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-04-25

Zakończenie: 2013-10-31

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Mariusz KorasUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiRecenzja - dr hab. Mariusz Koras
Piotr LiczberskiPolitechnika ŁódzkaRecenzja - dr hab. Piotr Liczberski
Wiesław PawłuckiKTORecenzja - prof. Wiesław Pawłucki

Załączone pliki

Powrót