Habilitacja: Marta Kosek

Doktorant: Marta Kosek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-11-18

Zakończenie: 2014-04-24

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Anna ZdunikInstytut Matematyki, Uniwersytet WarszawskiRecenzja prof. Anna Zdunik
Rafał CzyżKAMRecenzja dr hab. Rafał Czyż
Piotr LiczberskiPolitechnika ŁódzkaRecenzja dr hab. Piotr Liczberski

Załączone pliki

Powrót