Andrzej Nowicki

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Elżbieta Sowa 
Doktorat: Sławomir BakalarskiZakład Inżynierii Oprogramowania 
Doktorat: Jakub ZygadłoZakład Inżynierii Oprogramowania 
Doktorat: Marcin DumnickiKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Marek KaraśZakład Matematyki Finansowej 
Profesura: Zbigniew HajtoKatedra Metod Efektywnych Algebry