Profesura: Zbigniew Hajto

Doktorant: Zbigniew Hajto

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2013-03-28

Zakończenie: 2014-07-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej Nowicki
Wojciech KucharzKTO
Andrzej Maciejewski
Jerzy BrowkinInstytut Matematyczny PAN
Powrót