Doktorat: Elżbieta Sowa

Doktorant: Elżbieta Sowa

Promotor - Zbigniew Hajto

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-05-27

Zakończenie: 2011-09-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej Nowicki
Kamil RusekKGA
Powrót