Habilitacja: Marek Karaś

Doktorant: Marek Karaś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-03-29

Zakończenie: 2013-02-07

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej Białynicki-Birula
Andrzej Nowicki
Tadeusz KrasińskiUniwersytet Łódzki
Jarosław Wiśniewski
Powrót