Jarosław Wiśniewski

Jednostki:

Publikacje:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Profesura: Sławomir CynkKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Doktorat: Grzegorz KapustkaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Marek KaraśZakład Matematyki Finansowej 
Profesura: Sławomir RamsKatedra Teorii Osobliwości 
Doktorat: Dominik BurekKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb