Arkadiusz Pawlik

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2012-06-28, Zamknięcie: 2013-12-19

Publikacje:

5.
Coloring triangle-free rectangular frame intersection graphs with O(log log n) colors vol. 8165 of Lecture Notes in Computer Science (2013), "Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 39th International Workshop, WG 2013, Lübeck, Germany, June 19-21, 2013, Revised Papers", Springer
4.
Coloring intersection graphs of arcwise connected sets in the plane vol. 16 of CRM Series (2013), "The Seventh European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications, EuroComb 2013", Springer
2.
High performance automatic number plate recognition in video streams, Proceedings of 3rd International Conference On Image Processing Theory, Tools and Applications (ieee-ipta 2012) (2012), 68-73
1.
High performance GPGPU based system for matching people in a live video feed, (2012), "Proceedings of 3rd International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IEEE-IPTA 2012)", Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

TytułRolaRozpoczęcieZakończenie
Kolorowanie grafów reprezentowanych geometrycznieWykonawca2011-02-142014-09-28
Śledzenie poruszających się osób w monitorowanych strefachWykonawca2010-09-172013-09-16