Doktorat: Arkadiusz Pawlik

Doktorant: Arkadiusz Pawlik

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2012-06-28

Zakończenie: 2013-12-19

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław Grytczuk
Mirosław KowalukUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Powrót