mgr Marcin Briański

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

Publikacje:

1.
Marcin Briański, Stefan Felsner, Jędrzej Hodor, Piotr Micek
Reconfiguring independent sets on interval graphs, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE [MFCS] vol. Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs) 202 (2021), 14