mgr Jędrzej Hodor

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

Publikacje:

4.
Vida Dujmović, Robert Hickingbotham, Jędrzej Hodor, Gwenaël Joret, Hoang La, Piotr Micek, Pat Morin, Clément Rambaud, David R. Wood
The grid-minor theorem revisited, ACM/SIAM Symposium on Discrete Algorithms [SODA], (2024), 1241-1245
2.
Kevin Beanland, Dmitriy Gorovoy, Jędrzej Hodor, Daniil Homza
1.
Reconfiguring independent sets on interval graphs, International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science [MFCS] vol. Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs) 202 (2021), 14

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

TytułRolaRozpoczęcieZakończenie
Wewnętrzna ergodyczność układów symbolicznychKierownik2023-06-012027-05-31