Doktorat: Anna Sulima

Doktorant: Anna Sulima

Promotor - Zbigniew Palmowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-09-26

Zakończenie: 2019-11-07

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót