Głębokie samoorganizujące się grafy neuronowe

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Głębokie samoorganizujące się grafy neuronowe

Kierownik: Jacek Tabor

Rozpoczęcie: 2022-02-04

Zakończenie: 2025-02-03

Uwagi: OPUS-21


Publikacje
Dawid Rymarczyk, Łukasz Struski, Michał Górszczak, Koryna Lewandowska, Jacek Tabor, Bartosz Zieliński, Interpretable Image Classification with Differentiable Prototypes Assignment, European Conference on Computer Vision [ECCV](MAIN) vol. Lecture Notes in Computer Science 13672 (2022), 351-368
Bartosz Zieliński, Dawid Rymarczyk, Aneta Kaczyńska, Jarosław Kraus, Adam Pardyl, Marek Skomorowski, ProtoMIL: Multiple Instance Learning with Prototypical Parts for Whole-Slide Image Classification, European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Database [ECML PKDD](MAIN) vol. Lecture Notes in Computer Science 13713 (2022), 421-436