Ryszard Szwarc

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Habilitacja: Dariusz CichońKatedra Analizy Funkcjonalnej 
Doktorat: Joanna GarbulińskaZakład Historii Matematyki