Habilitacja: Arkadiusz Lewandowski

Doktorant: Arkadiusz Lewandowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2021-10-11

Zakończenie: 2022-06-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Agnieszka KałamajskaUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska
Leszek SkrzypczakUniwersytet im. Adama MickiewiczaRecenzja - prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
Ryszard SzwarcRecenzja - prof. dr hab. Ryszard Szwarc
Stanisław SpodziejaRecenzja - prof. dr hab. Stanisław Spodzieja
Powrót