Doktorat: Joanna Garbulińska

Doktorant: Joanna Garbulińska

Promotor - Wiesław Kubiś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-06-28

Zakończenie: 2014-09-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy KąkolUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grzegorz LewickiKTA
Ryszard Szwarc
Powrót