Habilitacja: Dariusz Cichoń

Doktorant: Dariusz Cichoń

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2011-05-26

Zakończenie: 2012-06-21

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof RudolAGH
Krzysztof Stempak
Ryszard Szwarc
Jaroslav Zemanek
Powrót