Stanisław Spodzieja

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Anna Antoniewicz 
Doktorat: Agnieszka Kowalska 
Habilitacja: Leokadia Białas-CieżKatedra Teorii Aproksymacji 
Habilitacja: Łukasz KosińskiKatedra Analizy Matematycznej 
Habilitacja: Maciej DenkowskiKatedra Geometrii Analitycznej