Wojciech Rytter

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Profesura: Wit ForyśZakład Matematyki Dyskretnej 
Habilitacja: Mariusz Meszka 
Doktorat: Karol KosińskiKatedra Algorytmiki