Profesura: Wit Foryś

Doktorant: Wit Foryś

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2011-05-26

Zakończenie: 2012-10-25

Wynik postępowania: odrzucono

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy Marcinkowski
Antoni Mazurkiewicz
Wojciech Rytter
Zdzisław Skupień
Powrót