Habilitacja: Mariusz Meszka

Doktorant: Mariusz Meszka

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2007-09-27

Zakończenie: 2008-05-28

Wynik postępowania: odrzucono

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Paweł IdziakKA
Jerzy Marcinkowski
Wojciech Rytter
Andrzej Ruciński
Powrót