Doktorat: Karol Kosiński

Doktorant: Karol Kosiński

Promotor - Jarosław Grytczuk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2015-03-26

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót