Zbigniew Szafraniec

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Profesura: Sławomir CynkKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Halszka Tutaj-GasińskaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Wojciech KucharzKatedra Funkcji Rzeczywistych 
Profesura: Wojciech KucharzKatedra Funkcji Rzeczywistych 
Doktorat: Krzysztof Grelowski 
Doktorat: Rafał PierzchałaKatedra Funkcji Rzeczywistych 
Profesura: Sławomir RamsKatedra Geometrii Analitycznej 
Doktorat: Tomasz KowalczykKatedra Funkcji Rzeczywistych