Habilitacja: Wojciech Kucharz

Doktorant: Wojciech Kucharz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-11-29

Zakończenie: 2008-11-13

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Wiesław PawłuckiKTO
Tadeusz Mostowski
Andrzej Skowroński
Zbigniew Szafraniec
Powrót