Wojciech Kryszewski

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Habilitacja: Joanna Janczewska 
Profesura: Klaudiusz WójcikKatedra Równań Różniczkowych 
Doktorat: Kinga Stolot 
Doktorat: Piotr KościelniakKatedra Matematyki Stosowanej