Doktorat: Piotr Kościelniak

Doktorant: Piotr Kościelniak

Promotor - Jerzy Ombach

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2003-03-13

Zakończenie: 2004-09-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr ZgliczyńskiKMO
Wojciech Kryszewski
Powrót