Doktorat: Kinga Stolot

Doktorant: Kinga Stolot

Promotor - Marian Mrozek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2001-05-31

Zakończenie: 2004-01-08

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy OmbachKMS
Wojciech Kryszewski
Powrót