Habilitacja: Joanna Janczewska

Doktorant: Joanna Janczewska

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-11-25

Zakończenie: 2012-01-19

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Janusz GrabowskiInstytut Matematyczny PAN
Wojciech Kryszewski
Wacław Marzantowicz
Zdzisław DenkowskiKTOiS
Powrót