mgr Karol Kosiński

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2015-03-26, Zamknięcie:

Publikacje:

Konferencje:

2.
Forum Informatyki Teoretycznej 2015, Department of Mathematics, Informatics and Mechanics of the University of Warsaw, Warszawa, Polska, 2015-01-30 - 2015-01-31
1.
Forum Informatyki Teoretycznej 2014, Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, Jarnołtówek, Polska, 2014-04-25 - 2014-04-27