dr hab. inż. Rafał Kucharski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

1.

Granty (realizowane po maju 2009 roku)