Bartłomiej Kroczek

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Publikacje:

1.
Adam Chuderski, Adam Gągol, Patrycja Kałamała, Bartłomiej Kroczek, Mikołaj Magnuski, Michał Ociepka, Emiliano Santarnecchi