Doktorat: Michał Lipiński

Doktorant: Michał Lipiński

Promotor - Marian Mrozek

Promotor pomocniczy - Mateusz Juda

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2019-03-28

Zakończenie: 2021-11-18

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót