Doktorat: Van Thien Nguyen

Doktorant: Van Thien Nguyen

Promotor - Rafał Czyż

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2017-06-29

Zakończenie: 2018-09-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Michał JasiczakUniwersystet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuRecenzja - dr hab. Michał Jasiczak
Anna ZdunikInstytut Matematyki, Uniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Anna Zdunik

Załączone pliki

Powrót