Doktorat: Jiangfeng Han

Doktorant: Jiangfeng Han

Promotor - Stanisław Migórski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2015-05-28

Zakończenie: 2016-06-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót