Doktorat: Justyna Ogorzały

Doktorant: Justyna Ogorzały

Promotor - Anna Ochal

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2014-09-25

Zakończenie: 2017-12-21

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Agnieszka KałamajskaUniwersytet WarszawskiRecenzja - dr hab. Agnieszka Kałamajska
Krzysztof ChełmińskiRecenzja - prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński

Załączone pliki

Powrót