Doktorat: Andrzej Tomski

Doktorant: Andrzej Tomski

Promotor - Ryszard Rudnicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2014-06-26

Zakończenie: 2016-02-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Adam BobrowskiPolitechnika LubelskaRecenzja - prof. dr hab. Adam Bobrowski
Jacek MiękiszUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Jacek Miękisz

Załączone pliki

Powrót