Rozmaitości o trywialnej pierwszej klasie Cherna

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Rozmaitości o trywialnej pierwszej klasie Cherna

Kierownik: Michał Kapustka

Rozpoczęcie: 2014-05-14

Zakończenie: 2020-05-13

Uwagi: Sonata Bis 3


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Grzegorz Kapustka Wykonawca
Łukasz Gołębiowski Wykonawca