Teoria pluripotencjału i dbar

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Teoria pluripotencjału i dbar

Kierownik: Zbigniew Błocki

Rozpoczęcie: 2014-04-14

Zakończenie: 2019-04-13

Uwagi: Ideas Plus