Metryczna teoria osobliwości i jej zastosowania

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Metryczna teoria osobliwości i jej zastosowania

Kierownik: Guillaume Valette

Rozpoczęcie: 2011-12-30

Zakończenie: 2014-12-29


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Maciej Denkowski Wykonawca
Marcin Bilski Wykonawca
Anna Valette Wykonawca