Słabe rozwiązania równania Mone'a-Ampere na rozmaitościach Kahlerowskich i hemitowskich

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Słabe rozwiązania równania Mone'a-Ampere na rozmaitościach Kahlerowskich i hemitowskich

Kierownik: Sławomir Kołodziej

Rozpoczęcie: 2011-12-06

Zakończenie: 2014-12-05


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Rafał Czyż Wykonawca
Sławomir Dinew Wykonawca
Publikacje
Per Ahag, Urban Cegrell, Rafał Czyż, On Dirichlet's principle and problem, Mathematica Scandinavica vol. 110 (2012), 235-250
Per Ahag, Rafał Czyż, Lief Persson, Radially symmetric plurisubharmonic functions, Annales Polonici Mathematici vol. 106 (2012), 1-17
Rafał Czyż, Lisa Hed, Hakan Persson, Plurisubharmonic functions on compact sets, Annales Polonici Mathematici vol. 106 (2012), 133-144
Per Ahag, Rafał Czyż, Kołodziej’s subsolution theorem for unbounded pseudoconvex domains, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagielloŃskiego, Seria: Acta Mathematica vol. 50 (2012), 7-23
Żywomir Dinew, On the completeness of a metric related to the Bergman metric, Monatshefte für Mathematik vol. 172 (Issue 3-4) (2013), 277-291
Sławomir Kołodziej, Weak solutions to the complex Monge–Ampere equation, (2012), "European Congress of Mathematics Kraków, 2-7 July, 2012", European Mathematical Society (EMS)
Jean-Pierre Demailly , Sławomir Dinew, Vincent Guedj, Sławomir Kołodziej, Hoang Hiep Pham , Ahmed Zeriahi, Hölder continuous solutions to Monge–Ampère equations, Journal of the European Mathematical Society vol. 16 (2014), 619-647
Sławomir Dinew, Sławomir Kołodziej, A priori estimates for complex Hessian equations, Analysis & PDE vol. 7 (2014), 227-244
Sławomir Kołodziej, Ngoc Cuong Nguyen, Weak solutions to the complex Monge-Ampere equation on Hermitian manifolds, Contemporary Mathematics vol. 644 (2015), 141-158
Sławomir Dinew, Sławomir Kołodziej, Liouville and Calabi-Yau type theorems for complex Hessian equations, American Journal of Mathematics vol. 139 (2017), 403-415