Aplikacja metod uczenia głębokiego opartych o atencję do znajdywania nowych aktywnych związków chemicznych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Aplikacja metod uczenia głębokiego opartych o atencję do znajdywania nowych aktywnych związków chemicznych

Kierownik: Łukasz Maziarka

Rozpoczęcie: 2020-08-10

Zakończenie: 2022-08-09

Uwagi: PRELUDIUM 18


Publikacje
Tomasz Danel, Łukasz Maziarka, Agnieszka Słowik, Przemysław Spurek, Łukasz Struski, Marek Śmieja, Jacek Tabor, Spatial Graph Convolutional Networks, INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL INFORMATION PROCESSING vol. Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1333) (2020), 668-675
Tomasz Danel, Piotr Gaiński, Stanisław Jastrzębski, Łukasz Maziarka, HuggingMolecules: an open-source library for transformer-based molecular property prediction, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (WORKSHOP TRACK) (2021),
Tomasz Danel, Łukasz Maziarka, Multitask Learning Using BERT with Task-Embedded Attention, IEEE INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS [IJCNN], (2021),
Tomasz Danel, Łukasz Maziarka, Agnieszka Pocha, Sabina Podlewska, Jacek Tabor, Comparison of Atom Representations in Graph Neural Networks for Molecular Property Prediction, IEEE INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS [IJCNN], (2021),