Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2020-04-10

Zakończenie: 2025-04-09


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Lech Duraj Wykonawca
Jonathan Narboni Wykonawca
Marcin Briański Wykonawca
Krzysztof Potępa Wykonawca
Piotr Mikołajczyk Wykonawca
Publikacje
Marthe Bonamy, Nicolas Bousquet, Michał Pilipczuk, Paweł Rzążewski, Stéphan Thomassé, Bartosz Walczak, Degeneracy of P_t-free and C_(≥t)-free graphs with no large complete bipartite subgraphs, Journal of Combinatorial Theory. Series B vol. 152 (2022), 353-378
James Davies, Chaya Keller, Linda Kleist, Shakhar Smorodinsky, Bartosz Walczak, A solution to Ringel's circle problem, International Symposium on Computational Geometry [SoCG] vol. 224 of Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs) (2022), 33:1-33:14
Meike Hatzel, Gwenaël Joret, Piotr Micek, Marcin Pilipczuk, Torsten Ueckerdt, Bartosz Walczak, Tight bound on treedepth in terms of pathwidth and longest path, Combinatorica vol. 44 (2024), 417-427
Gwenaël Joret, Piotr Micek, Michał Pilipczuk, Bartosz Walczak, Cliquewidth and dimension, ACM/SIAM Symposium on Discrete Algorithms [SODA], (2024), 1437-1446
Marcin Briański, James Davies, Bartosz Walczak, Separating polynomial χ-boundedness from χ-boundedness, Combinatorica vol. 44 (2024), 1-8