Arytmetyczne własności układów dynamicznych w dodatniej charakterystyce

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Arytmetyczne własności układów dynamicznych w dodatniej charakterystyce

Kierownik: Jakub Byszewski

Rozpoczęcie: 2017-07-26

Zakończenie: 2021-03-25

Uwagi: SONATA 12


Publikacje
Jakub Byszewski, Gunther Cornelissen, Dynamics on abelian varieties in positive characteristic, ALGEBR NUMBER THEORY vol. 12-9 (2018), 2185--2235
Jakub Byszewski, Gunther Cornelissen, Marc Houben, Lois van der Meijden, Dynamically affine maps in positive characteristic, CONTEMPORARY MATHEMATICS vol. 744, Dynamics: Topology and Numbers, Contemporary Mathematics (2020), 125-156
Jakub Byszewski, Grzegorz Graff, Thomas Ward, Dold sequences, periodic points, and dynamics, B LOND MATH SOC (2021), 38