Arytmetyczne własności układów dynamicznych w dodatniej charakterystyce

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Arytmetyczne własności układów dynamicznych w dodatniej charakterystyce

Kierownik: Jakub Byszewski

Rozpoczęcie: 2017-07-26

Zakończenie: 2021-03-25

Uwagi: SONATA 12


Publikacje
Jakub Byszewski, Gunther Cornelissen, Dynamics on abelian varieties in positive characteristic, Algebra & Number Theory vol. 12-9 (2018), 2185-2235
, Dynamically affine maps in positive characteristic, Contemporary Mathematics vol. 744 (2020), 125-156
Jakub Byszewski, Grzegorz Graff, Thomas Ward, Dold sequences, periodic points, and dynamics, Bulletin of the London Mathematical Society vol. 53 (issue 5) (2021), 1263-1298