Arytmetyczne własności układów dynamicznych w dodatniej charakterystyce

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Arytmetyczne własności układów dynamicznych w dodatniej charakterystyce

Kierownik: Jakub Byszewski

Rozpoczęcie: 2017-07-26

Zakończenie: 2020-07-25

Uwagi: SONATA 12