Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków

Kierownik: Tomasz Krawczyk

Rozpoczęcie: 2016-02-01

Zakończenie: 2018-01-31

Uwagi: Opus 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Piotr Micek Wykonawca
Bartosz Walczak Wykonawca
Publikacje
Steven Chaplick, Grzegorz Guśpiel, Grzegorz Gutowski, Tomasz Krawczyk, Giuseppe Liotta, The Partial Visibility Representation Extension Problem vol. 9801 (Lecture Notes in Computer Science) (2016), "Graph Drawing and Network Visualization, 24th International Symposium, GD 2016, Athens, Greece, September 19-21, 2016, Revised Selected Papers", Springer