Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków

Kierownik: Tomasz Krawczyk

Rozpoczęcie: 2016-02-01

Zakończenie: 2019-07-31

Uwagi: Opus 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Piotr Micek Wykonawca
Bartosz Walczak Wykonawca
Publikacje
Steven Chaplick, Grzegorz Guśpiel, Grzegorz Gutowski, Tomasz Krawczyk, Giuseppe Liotta, The Partial Visibility Representation Extension Problem vol. 9801 (Lecture Notes in Computer Science) (2016), "Graph Drawing and Network Visualization, 24th International Symposium, GD 2016, Athens, Greece, September 19-21, 2016, Revised Selected Papers", Springer
Tomasz Krawczyk, Bartosz Walczak, Extending partial representations of trapezoid graphs vol. 10520 of Lecture Notes in Computer Science (2017), "Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 43rd International Workshop, WG 2017, Eindhoven, The Netherlands, June 21-23, 2017, Revised Selected Papers", Springer
Jana Novotná, Karolina Okrasa, Michał Pilipczuk, Paweł Rzążewski, Erik Jan van Leeuwen, Bartosz Walczak, Subexponential-time algorithms for finding large induced sparse subgraphs vol. 148 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2019), "14th International Symposium on Parameterized and Exact Computation, IPEC 2019, September 11-13, 2019, Munich, Germany", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
Jana Novotná, Karolina Okrasa, Michał Pilipczuk, Paweł Rzążewski, Erik Jan van Leeuwen, Bartosz Walczak, Subexponential-time algorithms for finding large induced sparse subgraphs, Algorithmica vol. 83 (2021), 2634-2650