Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2016-01-28

Zakończenie: 2019-09-27

Uwagi: Sonata 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Tomasz Krawczyk Wykonawca
Publikacje
Alexandre Rok, Bartosz Walczak, Coloring curves that cross a fixed curve vol. 77 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2017), "33rd International Symposium on Computational Geometry, SoCG 2017, July 4-7, 2017, Brisbane, Australia", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
Torsten Mütze, Jerri Nummenpalo, Bartosz Walczak, Sparse Kneser graphs are Hamiltonian, (2018), "Proceedings of 50th Annual ACM SIGACT Symposium on the Theory of Computing (STOC’18)", Association for Computing Machinery (ACM)
Mikkel Abrahamsen, Bartosz Walczak, Common tangents of two disjoint polygons in linear time and constant workspace, ACM T ALGORITHMS vol. 15 (2018), 12:1-21
Alexandre Rok, Bartosz Walczak, Coloring curves that cross a fixed curve, DISCRETE COMPUT GEOM vol. 61 (2019), 830-851
Bartosz Walczak, Coloring triangle-free L-graphs with O(log log n) colors, AMUC vol. 88 (2019), 1063-1069
Alexandre Rok, Bartosz Walczak, Outerstring graphs are χ-bounded, SIAM J DISCRETE MATH vol. 33 (2019), 2181-2199
Vida Dujmović, Louis Esperet, Gwenaël Joret, Bartosz Walczak, David R. Wood, Planar graphs have bounded nonrepetitive chromatic number, ADVANCES IN COMBINATORICS vol. 2020 (2020), 5:1-11
Parinya Chalermsook, Bartosz Walczak, Coloring and maximum weight independent set of rectangles, ACM/SIAM SYMPOSIUM ON DISCRETE ALGORITHMS [SODA], (2021), 860-868
James Davies, Tomasz Krawczyk, Rose McCarty, Bartosz Walczak, Colouring polygon visibility graphs and their generalizations, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL GEOMETRY [SOCG] vol. 189 of Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs) (2021), 29:1-29:16
Torsten Mütze, Jerri Nummenpalo, Bartosz Walczak, Sparse Kneser graphs are Hamiltonian, J LOND MATH SOC vol. 103 (2021), 1253-1275