Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2016-01-28

Zakończenie: 2019-01-27

Uwagi: Sonata 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Tomasz Krawczyk Wykonawca
Publikacje
Mikkel Abrahamsen, Bartosz Walczak, Outer common tangents and nesting of convex hulls in linear time and constant workspace vol. 57 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2016), "24th Annual European Symposium on Algorithms, ESA 2016, August 22-24, 2016, Aarhus, Denmark", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
Alexandre Rok, Bartosz Walczak, Coloring curves that cross a fixed curve vol. 77 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2017), "33rd International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2017)", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik