Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2016-01-28

Zakończenie: 2019-01-27

Uwagi: Sonata 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Tomasz Krawczyk Wykonawca