Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2016-01-28

Zakończenie: 2019-09-27

Uwagi: Sonata 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Tomasz Krawczyk Wykonawca
Publikacje
Alexandre Rok, Bartosz Walczak, Coloring curves that cross a fixed curve vol. 77 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2017), "33rd International Symposium on Computational Geometry, SoCG 2017, July 4-7, 2017, Brisbane, Australia", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
Mikkel Abrahamsen, Bartosz Walczak, Common tangents of two disjoint polygons in linear time and constant workspace, ACM T ALGORITHMS vol. 15 (2018), 12:1-12:21
Torsten Mütze, Jerri Nummenpalo, Bartosz Walczak, Sparse Kneser graphs are Hamiltonian, (2018), "Proceedings of 50th Annual ACM SIGACT Symposium on the Theory of Computing (STOC’18)", Association for Computing Machinery (ACM)
Alexandre Rok, Bartosz Walczak, Coloring curves that cross a fixed curve, DISCRETE COMPUT GEOM vol. 61 (2019), 830-851