mgr Piotr Szafruga

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2014-06-26, Zamknięcie:

Publikacje: