Doktorat: Piotr Szafruga

Doktorant: Piotr Szafruga

Promotor - Jarosław Grytczuk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2014-06-26

Powrót